บริการ

ทันตกรรมเพื่อความงาม

- ฟอกสีฟัน

- เคลือบฟันเทียม

- ครอบฟัน

- สะพานฟัน

- การอุดฟัน

- การบูรณะฟัน

ทันตกรรมรากเทียม

ฟันปลอม

ทันตกรรมจัดฟัน

การรักษารากฟัน

การทำฟันเด็ก

 


  • ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟอกสีฟัน เคลือบฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน การอุดฟัน

  • ทันตกรรมรากเทียม (Implant) เป็นวิธีการปลูกรากฟันเทียมทดแทนรากฟันจริงเพื่อให้สามารถมีฟันเสมือนฟันจริงได้อีกครั้ง ทันตแพทย์จะฝังรากฟันเทียมไทเทเนียมลงบนกระดูกรองรับฟัน เพื่อใช้เป็...

  • ฟันปลอม คือ ฟันที่ทำขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อใส่ทดแทนฟันธรรมชาติ โดยช่วยให้คนไข้สามารถยิ้มได้อย่างสวยงาม มั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหาร การใส่ฟันปลอมจะมีให้เลือก 2 ชนิด ค...

  • ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) เป็นสาขาหนึ่งของทันตศาสตร์ที่มุ่งแก้ไขและพัฒนาโครงสร้างกระดูกฟัน กระดูกขากรรไกรบนล่าง ใบหน้าและอาการที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของฟัน รวม...

  • รากฟันของคนเราแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกจะเป็นชั้นเคลือบฟัน (Enamel) อยู่ชั้นนอกสุด มีลักษณะแข็ง เป็นเงา ถ้าฟันชั้นนี้ผุมักจะไม่มีอาการใดๆ ถ้าแปรงฟันให้สะอาดด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมข...

  • ผู้ปกครองควรสร้างความคุ้นชินกับการทำฟันให้เด็ก ตั้งแต่เด็กเริ่มมีฟันขึ้น หรืออย่างน้อยเมื่อเด็กมีฟันน้ำนมขึ้นครบเมื่อประมาณ 2 ขวบถึง 2 ขวบครึ่ง ถึงแม้จะยังไม่มีฟันผุ ก็ควรพา...