ฟ ฟัน คลินิก

                                                           

                                                         

 

 

          ฟ. ฟัน คลินิก เป็นคลินิกทันตกรรมอีกแห่งหนึ่งที่ให้บริการตรวจรักษาฟันแบบครบวงจร หน้าร้านมีสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ที่จอดรถกว้างขวาง เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสุภาพและเป็นมิตร

 

369/19 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร: 0 3880 8997
แฟกซ์: 0 3880 9017