สะพานฟัน

สะพานฟัน (Bridges)

        เป็นทางเลือกหนึ่งในการทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วยการยึดซี่ฟันปลอมเข้ากับฟันซี่ข้างเคียงอย่างถาวร ไม่สามารถถอดออกล้างได้ แต่ทันตแพทย์จะต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงที่จะใช้เป็นหลักของสะพานฟัน สะพานฟันจะช่วยในการบดเคี้ยวและออกเสียง ช่วยรักษาการสบฟันให้เป็นไปตามปกติ ช่วยป้องกันปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียง และคืนรอยยิ้มอันสวยงามให้แก่คุณ สะพานฟันเหมาะสำหรับคนไข้ที่มีช่องฟันที่หายไปเป็นช่องขนาดเล็ก เพียง 1-2 ซี่ โดยคนไข้จะต้องมีฟันที่อยู่ข้างๆ ช่องฟันที่หายไปสำหรับใช้เป็นหลักเพื่อยึดสะพานฟัน

สะพานฟันแบบธรรมดา (Traditional Fixed Bridges)

        สะพานฟันแบบธรรมดาประกอบด้วยครอบฟันประเภทที่คนไข้ต้องการ ซึ่งจะมีครอบฟันลอย (Pontic) ที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไปทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมครอบฟันที่ยึดติดบนฟันซี่ข้างเคียง สะพานฟันชนิดนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยม 

สะพานฟันแบบมีหลักยึดข้างเดียว (Cantilever Bridges)

         สะพานฟันประเภทนี้จะมีฟันที่ใช้เป็นหลักยึดสะพานฟันเพียงซี่เดียว (ข้างเดียว)


สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ (Maryland Bridges)

         สะพานฟันประเภทนี้ถูกยึดด้วยวัสดุเรซิน เป็นสะพานฟันที่มีแกนโลหะและโลหะลักษณะคล้ายปีกที่ใช้ยึดติดด้านหลังของฟันด้านข้าง


วัสดุที่ใช้ทำสะพานฟัน

  • สะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบเซรามิกและโลหะ
  • สะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบเซรามิกล้วน
  • สะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบโลหะล้วน (ทอง)

        สะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบเซรามิกและโลหะและสะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบเซรามิกล้วนจะมีสีเหมือนฟันธรรมชาติ โดยแบบเซรามิกและโลหะมักใช้ทดแทนฟันกราม และแบบเซรามิกล้วนซึ่งมีความใสและสีเหมือนฟันจริงมักใช้ทดแทนฟันหน้า ส่วนครอบฟันแบบโลหะล้วนจะมีความแข็งแรงทนทานมากที่สุด ไม่บิ่นหรือแตกหักเหมือนเซรามิก

ขั้นตอนการทำสะพานฟัน (แบบธรรมดา)

        1. ขั้นเตรียมฟัน แพทย์จะตรวจสุขภาพฟันและฉีดยาชาบริเวณฟันซี่ที่จะกรอ และกรอฟันเพื่อเป็นฐานของสะพานฟัน จะมีการจดบันทึกสี ขนาด รูปร่างของฟันที่ต้องการทำสะพานฟันและพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองส่งไปให้ห้องแล็บทำสะพานฟัน ระหว่างรอสะพานฟันจากแล็บ ทันตแพทย์จะติดสะพานแบบชั่วคราวให้ก่อน

        2. ขั้นติดสะพานฟัน แพทย์จะรื้อสะพานฟันชั่วคราวออกแล้วติดสะพานฟันถาวรให้ โดยจะตรวจเช็คและปรับแต่งให้มีความเหมาะสม

หลังการรักษาด้วยการทำสะพานฟัน ควรรักษาสุขอนามัยช่องปาก และหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบริเวณสะพานฟัน